เลขที่ 99 ถ.เขาใหญ่-วังน้าเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
โทร: +086 263 6775, +087 878 5642
E-mail:
iaplus@hotmail.com

 

Pricing Restaurant Gallery Contact Us The Myth
 

ฟ้าสมบูรณ์รีสอร์ท
รีสอร์ทท่ามกลางเนินเขาบนเส้นทางธรรมชาติ เขาใหญ่-วังน้าเขียว ตั้งอยู่ระหว่างเขาแผงม้าและ
อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์รายล้อมด้วยเนินเขาและไร่องุ่นขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่
อากาศจะเย็นตลอดปี สวรรค์ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก

 

บ้านปลายฟ้า

พักได้ 2 ท่าน เสริมที่นอนพักได้ 4 ท่าน
(อาหารเช้า, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, ตู้เย็น,TV)
วันหยุดธรรมดา 1500 บาทต่อคืน
วันหยุดเทศกาล 1800 บาทต่อคืน

 

 

บ้านเลิศวิไล

พักได้ 2 ท่าน เสริมที่นอนพักได้ 4 ท่าน
(อาหารเช้า, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, ตู้เย็น,TV)
วันหยุดธรรมดา 1500 บาทต่อคืน
วันหยุดเทศกาล 1800 บาทต่อคืน

 

 

บ้านฟ้าสมบูรณ์

พักได้ 2 ท่าน เสริมที่นอนพักได้ 4 ท่าน
(อาหารเช้า, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, ตู้เย็น,TV)
วันหยุดธรรมดา 1500 บาทต่อคืน
วันหยุดเทศกาล 1800 บาทต่อคืน

   

บ้านหลังใหญ่

พักได้ 8 ท่าน เสริมที่นอนพักได้ 16 ท่าน
(อาหารเช้า, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, ตู้เย็น,TV)
วันหยุดธรรมดา 6000 บาทต่อคืน
วันหยุดเทศกาล 7000 บาทต่อคืน